Kollektivet i Hökis

Kollektivet i Hökis har som målsättning att öppna till våren 2019.
Kontakta oss om du vill veta mer.

info@kollektivetihokis.se

070-235 65 05